Wat doet NOA Info voor ouders Info voor kinderen BrainGym KinderYoga Contact

Vergoedingen

Kinder- en Jeugdtherapie wordt in een aantal gevallen vergoed. 

1. Via vergoeding van zorgverzekeraars
Afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden, kan het mogelijk zijn de kosten voor therapie geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. De therapie valt onder de aanvullende verzekering. Informatie hierover kunt u krijgen bij uw zorgverzekeraar of tussenpersoon. Ook op de site VvvK kunt u kijken of uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met de VvvK.

Tevens ben ik ingeschreven bij het Beroepsregister RBNG (RBNG.nl).

2. Via Persoonsgebondenbudget
In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting MEE

3. Via belastingaangifte
Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten voor kindertherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

 

  Opvoeden "LIJKT" zo makkelijk


Het lijkt zo makkelijk; het opvoeden van kinderen. Lijkt... want als ouder zijnde ben je vaak onzeker over je opvoeding en de ontwikkeling van je kind. Helemaal als je kind onverklaarbaar gedrag vertoont en je als ouder je vinger er niet op kan leggen.
NOA kinder- en jeugdtherapie helpt u en uw kind daarbij, door vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem/klacht van uw kind te kijken. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld met het uiteindelijke doel om uw kind weer handvatten te geven om zijn/haar klacht te kunnen hanteren en daardoor weer op een gezonde wijze in het leven te staan.
De therapie richt zich enkel en alleen op de klacht van uw kind. In het geval dat u de klacht anders ervaart dan uw kind, dan staat de klacht van uw kind centraal.

 

Tarieven


Intake gesprek
Sessie met uw kind
Oudergesprek
Gesprek met derden zoals bijvoorbeeld een leraar/IB-er of begeleider

65,-*
65,-*
65,-*
65,-*

Gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Annuleringen op kortere (binnen 24 uur) termijn worden in rekening gebracht.

*Tariefswijzigingen voorbehouden 

NOA Kindertherapie Saskia Dattatreya-Dudok van Heel Tel. 0514-604230/06 10 599 212 Saskia@noa-kindertherapie.nl