Wat doet NOA Info voor ouders Info voor kinderen BrainGym KinderYoga Contact

Wat doet NOA?

NOA kinder- en jeugdtherapie richt zich op het oplossen van belemmeringen en het leren omgaan met in aanleg aanwezige eigenschappen en/of stoornissen, of een combinatie van beide.
NOA kinder- en jeugdtherapie richt zich specifiek op kinderen tussen 4 en 18 jaar.
NOA kindertherapie helpt het kind om (opnieuw) controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen
om zelfstandig en op een gezonde wijze in het leven te staan.

Therapie met/door honden

Door bezig te zijn met een hond, vergroot je je zelfvertrouwen, kan je angsten overwinnen, leer je omgaan met het aangeven van je eigen grenzen en met grenzen van een ander. Tijdens therapie zet ik daarom regelmatig de hulp van één van mijn honden in.

Ook begeleid ik samen met mijn hond regelmatig bewoners van Boerderij Kleurrijk (www.boerderijkleurrijk.nl) in Oudemirdum. Op aanvraag kan ik bewoners van Kleurrijk individueel begeleiden, maar ook andere kinderen op andere plaatsen of in mijn eigen praktijk.

  Werkwijze


1. Intake gesprek.
Na aanmelding (op initiatief van ouders/verzorgers of op aanraden van b.v. leerkracht of arts) volgt eerst een intakegesprek met de ouder(s)/verzorgers. Tijdens deze intake bespreek ik met de ouder(s) hoe zij de klacht van het kind ervaren en kan worden bekeken of (hulp)vraag aansluit op het aanbod van therapie. Als wordt besloten met therapie te starten, dan volgt de exploratiefase.  

2. Exploratiefase en ouderbegeleiding.

Dit zijn ca. 5 sessies van een uur (wekelijks) met het kind. Het doel van deze fase is te komen tot een therapeutische diagnose. Op grond van deze diagnose maak ik een behandelplan. In sommige gevallen zal ik het kind door verwijzen naar een arts of andere specialist. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij (de klacht/het probleem van) het kind. 

3. Oudergesprek.
In dit oudergesprek leg ik mijn bevindingen voor (Wat speelt er bij het kind? Wat houdt dit in voor het kind? Wat houdt dit in voor de ouder(s)? En wat voor de omgeving?) en ik bespreek het verloop van de therapie (behandelplan).

4. Behandeling/therapie. 
Alle kinderen krijgen op een speciale, op hun behoefte toegespitste benadering.
Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed, de honden en eventueel meegebracht materiaal van het kind en wordt de therapie zo veel mogelijk afgestemd op de communicatievorm en het ontwikkelingsniveau van het kind.

5. Afrondingsfase. 
Ter afronding van de therapie vindt er een evaluatie plaats met de ouders en het kind, afzonderlijk van elkaar. Hierin worden afspraken gemaakt over de nazorg en hoe het kind kan handelen als het denkt dat het niet goed gaat.

Belemmeringen en stoornissen

Belemmeringen en stoornissen staan in het algemeen de ontwikkeling van een kind in de weg. Een belemmering is een ervaring waar het kind niet of moeilijk mee kan omgaan en wat zich vaak uit in klachten zoals bijvoorbeeld:
• Eczeem, • Nagelbijten,
• Haarplukken, • Zindelijkheid,
• Agressie, • Eet- slaapproblemen

Stoornissen die zijn aangeboren zoals bijvoorbeeld:
• AD(H)D • NLD • Dislexie
• Discalculatie • Autisme (PDD- NOS) 

Het zelfbeeld van het kind wordt in hoge mate door een belemmering en/of een stoornis beïnvloed. Kindertherapie helpt het kind een beter beeld van zichzelf te krijgen en biedt handvatten aan om met zijn beperking(en) te kunnen omgaan.

NOA Kindertherapie Saskia Dattatreya-Dudok van Heel Tel. 0514-604230/06 10 599 212 Saskia@noa-kindertherapie.nl